Copenhagen Business School

Master Thesis - Theoretical Part (Dette uddrag omfatter den teoretiske del af min Master Thesis. Afhandlingen kan ikke vises i sin helhed p.g.a. krav om hemmeligholdelse fra case-firmaet, som danner grundlag for analyse-delen og eksemplificering af teoriapparatet)

Frederiksberg Seminarium

Projektopgave om Teamwork

Projektopgave om Læringsstile

Projektopgave om Identitet og Krop


2004 Lasse Olsen - e-mail: olsen.lasse@gmail.com